سخن دبیر علمی کنگره

سپاس خالق هستی را که همه ی خوبی ها از اوست و بزرگی سزاوار او.

همایش های دانشجویی فرصت مغتنمی را در اختیار اندیشمندان و دانش پژوهان جوان قرار میدهد تا با جدید ترین یافته های عرصه های دانش و فناوری آشنا شده و از آنها جهت ترویج و اعتلای خدمت رسانی به بیماران بهره مند گردند.از اینکه بار دیگر توفیق یافته ایم تا میزبان شما سروران گرامی باشیم و با حمایت کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،دومین کنگره پژوهشی دانشجویان را با هدف اعتلای دانش پزشکی برگزار نماییم،خداوند متعال را سپاسگزاریم.

معصومه گوهری فر