تاریخ های مهم

تاریخ­های مهم کنگره:

·       تاریخ برگزاری کنگره:15 اسفند 1392

 

·        مهلت ارسال خلاصه مقالات:

 

آخرین مهلت برای ارسال خلاصه مقالات تاریخ 10 اسفند 1392 می­باشد.

 

·        اعلام نتایج داوری مقالات:

 

نتایج داوری مقالات در تاریخ 11 اسفند 1392 اعلام می­شود.

 


در باره همایش

محورهای کنگره:


علوم پایه پزشکی

علوم بالینی پزشکی

دندانپزشکی

پرستاری و مامایی

پیراپزشکی

بهداشت و تغذیه

طب سنتی و مکمل

پژوهش در آموزش

داروسازی

علوم بین رشته ای

فناوری های نوین در علوم پزشکی