ثبت نام و ارسال مقالات

از دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان علاقه مند دعوت می شود،

 

جهت ثبت نام یا ارسال مقالات خود(با ذکر کامل مشخصات خود و آدرس و شماره تماس)

 

از طریق ایمیل کنگره اقدام کنند.

 

student.committee@kums.ac.ir

از پژوهشگران عزیز درخواست می شود به علت مشکل در پست الکترونیک دانشگاه، چکیده مقالات خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

kums2nd@gmail.com